Fejlesztő feladatok

Koncentráció fejlesztésMemória fejlesztésVizuális készségfejlesztésVerbális feladatokMatematikai feladatok
Olvasással kapcsolatos
Memo3
Kockás
Magánhangzók
Sorozatok
Számokkal kapcsolatos
Memo5
Mozaik
Szóvégek
Számpiramis
Jelsorozatos
Memo7
Elforgatott ábrák
Szókezdetek
Mérleg
Síkidomok megfigyelése
Memo9
Topológia
Játék a szavakkal
Szöveges1
Telefonszámos feladatok
Képes memória
Csempézés
Játék a számokkal
Szöveges2